Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Artykuły

 Dodawanie darmowego, autoodnawialnego certyfikatu SSL do domen

RootLabs pozwala automatycznie z poziomu DirectAdmina wygenerować darmowy autoodnawialny...

 Dodawanie domeny do konta

DirectAdmin pozwala na obsługę wielu domen w ramach jednego, posiadanego konta. W celu jej...

 Dodawanie/usuwanie wskaźników domen

Wskaźniki domeny pozwalają na wyświetlanie tej samej zawartości na dwóch domenach, które są...

 Dostęp do historii logowań

DirectAdmin umożliwa przejrzenie historii logowań na konto - z podaniem adresu IP, daty i godziny...

 Dostęp do statystyk / logów strony

DirectAdmin posiada wygodny mechanizm pozwalający na szybkie przejrzenie statystyk domen...

 Edycja strefy DNS

DirectAdmin pozwala edytować strefę DNS zarządzanych przez siebie domen.INSTRUKCJA DLA...

 Edytowanie kont poczty elektronicznej

Żeby zmienić hasło/limit konta pocztowego należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu...

 Edytowanie ustawień PHP

DirectAdmin pozwala ze swojego poziomu edytować podstawowe ustawienia PHP z pliku...

 Konfigurowanie oprogramowania przeciwspamowego (SpamAssassin)

SpamAssassin jest narzędziem pozwalającym na detekcję spamu i odpowiednie odprowadzanie go ze...

 Konfigurowanie usługi catch-all

DirectAdmin pozwala na skonfigurowanie usługi catch-all. Dokonanie konfiguracji pozwala na...

 Konfigurowanie zadań cron (cyklicznie wykonywanych)

Cronjobs pozwalają na cykliczne wykonywane danego zadania na serwerze, bez konieczności ręcznego...

 Logowanie do DirectAdmin

Dostęp do funkcji, które oferuje DirectAdmin wymaga uprzedniego zalogowania przy użyciu nazwy...

 Masowe dodawanie domen do konta

Funkcja masowego dodawania domen jest przydatna, gdy do naszego konta trzeba dodać ich wiele w...

 Resetowanie hasła do DirectAdmin

DirectAdmin posiada funkcję pozwalającą na zresetowanie hasła w razie jego zapomienia/zagubienia....

 Tworzenie bazy danych MySQL

Wiele aplikacji webowych wymaga do prawidłowego funkcjonowania istnienia i dostępu do bazy danych...

 Tworzenie kont poczty elektronicznej

DirectAdmin posiada intuicyjne funkcje, które pozwalają na zarządzanie kontami pocztowymi, które...

 Tworzenie przekierowań wiadomości mailowych

DirectAdmin pozwala na utworzenie przekierowań wiadomości emailowych na wskazany przez nas adres...

 Tworzenie/przywracanie kopii zapasowych

DirectAdmin pozwala na wykonywanie kopii zapasowej danych z serwera. Zalecane jest regularne...

 Tworzenie/usuwanie kont FTP

Konta FTP, służące do dostępu do transferowania plików na serwer, mogą być tworzone i usuwane z...

 Tworzenie/usuwanie subdomen

DirectAdmin pozwala tworzyć i usuwać subdomeny do domen, które są przypisane do konta.Żeby...

 Ustawianie/usuwanie autoresponderów (wiadomości urlopowe)

DirectAdmin posiada funkcję ustawiania tzw. autoresponderów, czyli maili wysyłanych do nadawcy...

 Ustawianie/usuwanie filtrów poczty emailowej

DirectAdmin pozwala ustawić filtry poczty przychodzącej i przez to chronić skrzynkę przed spamem....

 Usuwanie bazy danych MySQL

Żeby usunąć bazę danych należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu głównym, w...

 Usuwanie kont poczty elektronicznej

Żeby usunąć konto pocztowe należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu głównym, w...

 Usuwanie przekierowań wiadomości mailowych

Żeby usunąć przekierowanie wiadomości mailowych należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;...

 Zmiana domyślnych stron błędów Apache

DirectAdmin pozwala ze swojego poziomu edytować domyślne strony błędów Apache.INSTRUKCJA DLA...

 Zmiana hasła do DirectAdmin

DirectAdmin posiada funkcję zmiany hasła do konta. Dobre hasło jest podstawą bezpieczenego...