Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Tworzenie kont poczty elektronicznej

DirectAdmin posiada intuicyjne funkcje, które pozwalają na zarządzanie kontami pocztowymi, które znajdują się w przypisanej domenie.

Żeby utworzyć konto pocztowe należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Zarządzanie kontami E-mail" kliknąć "Konta pocztowe";

mail

3. W wyświetlonym oknie użyć funkcji "Utwórz konto pocztowe";

mail

4. Prawidłowo uzupełnić formularz - wyznaczając unikalny adres poczty elektronicznej, wybierając hasło* i wpisując je dwukrotnie oraz ustalając limity skrzynki (0 oznacza brak limitów);

mail
5. Kliknąć "Utwórz".

* Warte odnotowania jest, że dobre hasło powinno składać się z co najmniej ośmiu znaków oraz zawierać małe, duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie powinno też wykorzystywać żadnych wyrazów ze słownika lub łatwych do powiązania z posiadaczem oraz być wykorzystywane w wielu miejscach (np. także do skrzynki mailowej).


Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Usuwanie bazy danych MySQL

Żeby usunąć bazę danych należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu głównym, w...

Konfigurowanie oprogramowania przeciwspamowego (SpamAssassin)

SpamAssassin jest narzędziem pozwalającym na detekcję spamu i odpowiednie odprowadzanie go ze...

Konfigurowanie zadań cron (cyklicznie wykonywanych)

Cronjobs pozwalają na cykliczne wykonywane danego zadania na serwerze, bez konieczności ręcznego...

Tworzenie/przywracanie kopii zapasowych

DirectAdmin pozwala na wykonywanie kopii zapasowej danych z serwera. Zalecane jest regularne...

Dodawanie domeny do konta

DirectAdmin pozwala na obsługę wielu domen w ramach jednego, posiadanego konta. W celu jej...