Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Usuwanie przekierowań wiadomości mailowych

Żeby usunąć przekierowanie wiadomości mailowych należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Zarządzanie kontami E-mail" kliknąć "Przekierowania (aliasy)";

redir

3. W wyświetlonej liście zaznaczyć przekierowanie(a) przeznaczone do usunięcia;

redir

4. Kliknąć "Usuń".

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Usuwanie bazy danych MySQL

Żeby usunąć bazę danych należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu głównym, w...

Edytowanie kont poczty elektronicznej

Żeby zmienić hasło/limit konta pocztowego należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu...

Edytowanie ustawień PHP

DirectAdmin pozwala ze swojego poziomu edytować podstawowe ustawienia PHP z pliku...

Konfigurowanie usługi catch-all

DirectAdmin pozwala na skonfigurowanie usługi catch-all. Dokonanie konfiguracji pozwala na...

Konfigurowanie zadań cron (cyklicznie wykonywanych)

Cronjobs pozwalają na cykliczne wykonywane danego zadania na serwerze, bez konieczności ręcznego...