Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Edytowanie kont poczty elektronicznej


Żeby zmienić hasło/limit konta pocztowego należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Zarządzanie kontami E-mail" kliknąć "Konta pocztowe";

mail

3. W wyświetlonej liście przy koncie, do którego chcemy zmienić hasło, kliknąć "Zmień" w kolumnie "Hasło/Quota" ;

mail

4. Postępować jak przy procedurze tworzenia konta pocztowego.

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Dodawanie/usuwanie wskaźników domen

Wskaźniki domeny pozwalają na wyświetlanie tej samej zawartości na dwóch domenach, które są...

Tworzenie przekierowań wiadomości mailowych

DirectAdmin pozwala na utworzenie przekierowań wiadomości emailowych na wskazany przez nas adres...

Tworzenie/usuwanie kont FTP

Konta FTP, służące do dostępu do transferowania plików na serwer, mogą być tworzone i usuwane z...

Zmiana domyślnych stron błędów Apache

DirectAdmin pozwala ze swojego poziomu edytować domyślne strony błędów Apache.INSTRUKCJA DLA...

Usuwanie bazy danych MySQL

Żeby usunąć bazę danych należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu głównym, w...