Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Edycja strefy DNS

DirectAdmin pozwala edytować strefę DNS zarządzanych przez siebie domen.

INSTRUKCJA DLA ZAAWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Żeby edytować strefę DNS należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Twoje Konto" kliknąć "Zarządzanie strefą DNS";

dns

3. Odpowiednio przeedytować strefę DNS. Istnieje możliwość kasowania aktualnych wpisów (zaznaczyć odpowiednie i kliknąć "Usuń wybrane") oraz dodawania nowych - w tym celu należy przy odpowiednim typie rekordu (TXT, SRV, MX,...) wpisać żądane dane (nazwa i wartość) i kliknąć "Dodaj". Na dole strony można przeedytować wartość TTL i kliknąć "Zapisz", przed dodaniem rekordu.

dns

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Usuwanie bazy danych MySQL

Żeby usunąć bazę danych należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu głównym, w...

Tworzenie kont poczty elektronicznej

DirectAdmin posiada intuicyjne funkcje, które pozwalają na zarządzanie kontami pocztowymi, które...

Dostęp do statystyk / logów strony

DirectAdmin posiada wygodny mechanizm pozwalający na szybkie przejrzenie statystyk domen...

Zmiana domyślnych stron błędów Apache

DirectAdmin pozwala ze swojego poziomu edytować domyślne strony błędów Apache.INSTRUKCJA DLA...

Konfigurowanie zadań cron (cyklicznie wykonywanych)

Cronjobs pozwalają na cykliczne wykonywane danego zadania na serwerze, bez konieczności ręcznego...