Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Edycja strefy DNS

DirectAdmin pozwala edytować strefę DNS zarządzanych przez siebie domen.

INSTRUKCJA DLA ZAAWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Żeby edytować strefę DNS należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Twoje Konto" kliknąć "Zarządzanie strefą DNS";

dns

3. Odpowiednio przeedytować strefę DNS. Istnieje możliwość kasowania aktualnych wpisów (zaznaczyć odpowiednie i kliknąć "Usuń wybrane") oraz dodawania nowych - w tym celu należy przy odpowiednim typie rekordu (TXT, SRV, MX,...) wpisać żądane dane (nazwa i wartość) i kliknąć "Dodaj". Na dole strony można przeedytować wartość TTL i kliknąć "Zapisz", przed dodaniem rekordu.

dns

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Konfigurowanie oprogramowania przeciwspamowego (SpamAssassin)

SpamAssassin jest narzędziem pozwalającym na detekcję spamu i odpowiednie odprowadzanie go ze...

Usuwanie przekierowań wiadomości mailowych

Żeby usunąć przekierowanie wiadomości mailowych należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;...

Logowanie do DirectAdmin

Dostęp do funkcji, które oferuje DirectAdmin wymaga uprzedniego zalogowania przy użyciu nazwy...

Zmiana hasła do DirectAdmin

DirectAdmin posiada funkcję zmiany hasła do konta. Dobre hasło jest podstawą bezpieczenego...

Konfigurowanie usługi catch-all

DirectAdmin pozwala na skonfigurowanie usługi catch-all. Dokonanie konfiguracji pozwala na...