Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Edytowanie ustawień PHP

DirectAdmin pozwala ze swojego poziomu edytować podstawowe ustawienia PHP z pliku php.ini.

INSTRUKCJA DLA ZAAWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Żeby edytować ustawienia PHP należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Opcje Zaawansowane" kliknąć "Ustawienia PHP";

php

3. Na wyświetlonej liście kliknąć "Edytuj" obok domeny, której ustawienia PHP mają być zmienione;

php

4. Odpowiednio zmienić wartości ustawień i kliknąć "Zapisz". Istnieje także możliwość zmiany wersji PHP przyciskiem u góry strony.

php

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Tworzenie/usuwanie subdomen

DirectAdmin pozwala tworzyć i usuwać subdomeny do domen, które są przypisane do konta.Żeby...

Edycja strefy DNS

DirectAdmin pozwala edytować strefę DNS zarządzanych przez siebie domen.INSTRUKCJA DLA...

Tworzenie bazy danych MySQL

Wiele aplikacji webowych wymaga do prawidłowego funkcjonowania istnienia i dostępu do bazy danych...

Dodawanie/usuwanie wskaźników domen

Wskaźniki domeny pozwalają na wyświetlanie tej samej zawartości na dwóch domenach, które są...

Edytowanie kont poczty elektronicznej

Żeby zmienić hasło/limit konta pocztowego należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu...