Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Tworzenie/usuwanie subdomen

DirectAdmin pozwala tworzyć i usuwać subdomeny do domen, które są przypisane do konta.

Żeby utworzyć subdomenę należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Twoje Konto" kliknąć "Zarządzanie subdomenami";

sub

3. W polu wpisać nazwę nowej subdomeny i kliknąć "Utwórz". Nazwa subdomeny musi być unikalna w danej domenie. Przy tworzeniu subdomeny zostanie utworzony w katalogu "public_html" zostanie utworzony folder o nazwie subdomeny, do którego będzie można wysyłać pliki subdomeny.

sub2

Żeby usunąć subdomenę należy powtórzyć kroki 1 i 2, a następnie zaznaczyć na liście subdomeny przeznaczone do usunięcia i kliknąć "Usuń zaznaczone". Można przedtem zaznaczyć także opcję "Usuń zawartość katologu", jednak należy pamiętać, że SPOWODUJE TO NIEODWRACALNE SKASOWANIE DANYCH POWIĄZANYCH Z SUBDOMENĄ.

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Dodawanie/usuwanie wskaźników domen

Wskaźniki domeny pozwalają na wyświetlanie tej samej zawartości na dwóch domenach, które są...

Usuwanie bazy danych MySQL

Żeby usunąć bazę danych należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu głównym, w...

Masowe dodawanie domen do konta

Funkcja masowego dodawania domen jest przydatna, gdy do naszego konta trzeba dodać ich wiele w...

Konfigurowanie zadań cron (cyklicznie wykonywanych)

Cronjobs pozwalają na cykliczne wykonywane danego zadania na serwerze, bez konieczności ręcznego...

Dodawanie domeny do konta

DirectAdmin pozwala na obsługę wielu domen w ramach jednego, posiadanego konta. W celu jej...