Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Dodawanie/usuwanie wskaźników domen

Wskaźniki domeny pozwalają na wyświetlanie tej samej zawartości na dwóch domenach, które są przypisane odpowiednio do konta. DirectAdmin pozwala je tworzyć i usuwac.

Żeby utworzyć wskaźnik domeny należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Opcje Zaawansowane" kliknąć "Wskaźniki domen";

pointer

3. W wyświetlonym formularzu wpisać adres domeny (A), która będzie wskazywać zarządzonej domeny (B). Domena musi być przypisana do konta. W razie zaznaczenia "Utwórz jako alias", przy wejściu na domenę A będzie się pokazywała treść domeny B bez przekierowania, w razie odznaczenia - nastąpi przekierowanie na domenę B;

pointer
4. Kliknąć "Dodaj".

Żeby usunąć wskaźnik domeny należy powtórzyć kroki 1 i 2, wybrać z listy odpowiednie wskaźniki i kliknąć "Usuń".

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Edycja strefy DNS

DirectAdmin pozwala edytować strefę DNS zarządzanych przez siebie domen.INSTRUKCJA DLA...

Tworzenie bazy danych MySQL

Wiele aplikacji webowych wymaga do prawidłowego funkcjonowania istnienia i dostępu do bazy danych...

Logowanie do DirectAdmin

Dostęp do funkcji, które oferuje DirectAdmin wymaga uprzedniego zalogowania przy użyciu nazwy...

Usuwanie przekierowań wiadomości mailowych

Żeby usunąć przekierowanie wiadomości mailowych należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;...

Dodawanie domeny do konta

DirectAdmin pozwala na obsługę wielu domen w ramach jednego, posiadanego konta. W celu jej...