Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Dodawanie/usuwanie wskaźników domen

Wskaźniki domeny pozwalają na wyświetlanie tej samej zawartości na dwóch domenach, które są przypisane odpowiednio do konta. DirectAdmin pozwala je tworzyć i usuwac.

Żeby utworzyć wskaźnik domeny należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Opcje Zaawansowane" kliknąć "Wskaźniki domen";

pointer

3. W wyświetlonym formularzu wpisać adres domeny (A), która będzie wskazywać zarządzonej domeny (B). Domena musi być przypisana do konta. W razie zaznaczenia "Utwórz jako alias", przy wejściu na domenę A będzie się pokazywała treść domeny B bez przekierowania, w razie odznaczenia - nastąpi przekierowanie na domenę B;

pointer
4. Kliknąć "Dodaj".

Żeby usunąć wskaźnik domeny należy powtórzyć kroki 1 i 2, wybrać z listy odpowiednie wskaźniki i kliknąć "Usuń".

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Konfigurowanie oprogramowania przeciwspamowego (SpamAssassin)

SpamAssassin jest narzędziem pozwalającym na detekcję spamu i odpowiednie odprowadzanie go ze...

Ustawianie/usuwanie filtrów poczty emailowej

DirectAdmin pozwala ustawić filtry poczty przychodzącej i przez to chronić skrzynkę przed spamem....

Tworzenie przekierowań wiadomości mailowych

DirectAdmin pozwala na utworzenie przekierowań wiadomości emailowych na wskazany przez nas adres...

Edytowanie ustawień PHP

DirectAdmin pozwala ze swojego poziomu edytować podstawowe ustawienia PHP z pliku...

Resetowanie hasła do DirectAdmin

DirectAdmin posiada funkcję pozwalającą na zresetowanie hasła w razie jego zapomienia/zagubienia....