Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Konfigurowanie zadań cron (cyklicznie wykonywanych)

Cronjobs pozwalają na cykliczne wykonywane danego zadania na serwerze, bez konieczności ręcznego wykonywania skryptu przez użytkownika. Działają one na podstawie wpisów w tzw. crontab, którą można modyfikować przy użyciu DirectAdmin.

INSTRUKCJA DLA ZAAWANSOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Żeby dodać wpis do crontab należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Opcje Zaawansowane" kliknąć "Terminarz zadań (cronjobs)";

cron
3. Prawidłowo wypełnić formularz dodawania, podając czas wykonywania (zgodnie z instrukcjami zawartymi nad formularzem), a także adres skryptu/komendę, która ma być wykonywana. Cron domyślnie wysyła mailowe potwierdzenia wykonania zadania - jeżeli nie jest to pożądane należy kliknąć "Bez powiadamiania na e-mail" przed dodaniem zadania;

cron

4. Kliknąć "Dodaj".

Żeby usunąć zadania należy powtórzyć kroki 1 i 2, a następnie zaznaczyć na liście zadania, które mają być usunięte i kliknąć "Usuń".

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Ustawianie/usuwanie autoresponderów (wiadomości urlopowe)

DirectAdmin posiada funkcję ustawiania tzw. autoresponderów, czyli maili wysyłanych do nadawcy...

Edytowanie ustawień PHP

DirectAdmin pozwala ze swojego poziomu edytować podstawowe ustawienia PHP z pliku...

Tworzenie/przywracanie kopii zapasowych

DirectAdmin pozwala na wykonywanie kopii zapasowej danych z serwera. Zalecane jest regularne...

Usuwanie kont poczty elektronicznej

Żeby usunąć konto pocztowe należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu głównym, w...

Konfigurowanie usługi catch-all

DirectAdmin pozwala na skonfigurowanie usługi catch-all. Dokonanie konfiguracji pozwala na...