Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Konfigurowanie oprogramowania przeciwspamowego (SpamAssassin)

SpamAssassin jest narzędziem pozwalającym na detekcję spamu i odpowiednie odprowadzanie go ze skrzynki mailowej. SpamAssassin każdej przychodzącej wiadomości nadaje odpowiednią ilość punktów, przewidując jaka jest szansa, że jest ona spamem (im wyżej, tym większa szansa). DirectAdmin pozwala go skonfigurować.

Żeby skonfigurować SpamAssassina należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Zarządzanie kontami E-mail" kliknąć "Konfiguracja Spamassassina";

spam
3. Odpowiednio skonifgurować Spamassassina wedle potrzeb i zatwierdzić "Zapisz". Zalecana jest wysoka czułość i ustawienie zmiany tematu wiadomości spamowej. Szczególnie istotne jest ustawienie, co powinno się robić ze spamem, a także tzw. "czarna lista" - na która można dodać adresy pocztowe, które będą automatycznie blokowane (adresy wpisuje się pojedynczo, każdy w oddzielnej nowej linii*).

spam2

* Jeżeli chce się zablokować całą domenę należy użyć tzw. wyrażenia regularnego w postaci ("*@domenadozablokowania.pl").

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Resetowanie hasła do DirectAdmin

DirectAdmin posiada funkcję pozwalającą na zresetowanie hasła w razie jego zapomienia/zagubienia....

Edycja strefy DNS

DirectAdmin pozwala edytować strefę DNS zarządzanych przez siebie domen.INSTRUKCJA DLA...

Tworzenie kont poczty elektronicznej

DirectAdmin posiada intuicyjne funkcje, które pozwalają na zarządzanie kontami pocztowymi, które...

Usuwanie przekierowań wiadomości mailowych

Żeby usunąć przekierowanie wiadomości mailowych należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;...

Tworzenie/przywracanie kopii zapasowych

DirectAdmin pozwala na wykonywanie kopii zapasowej danych z serwera. Zalecane jest regularne...