Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Przywracanie wykonanej kopii zapasowej aplikacji Installatrona

Po niespodziewanej utracie danych powstałej w skutek np. ataku hakerskiego, błędnej aktualizacji aplikacji, czy awarii serwera - w celu ponownego uruchomienia skryptu bez utraty całości zapisanych informacji konieczne będzie przywrócenie możliwie najnowszej kopii zapasowej.

Żeby przywrócić kopię zapasową utworzoną przy pomocy Installatrona należy:

1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w sekcji "Opcje Zaawansowane", wybrać "Installatron - Automatyczny instalator skryptów";

instal

3. W oknie Installatrona wybrać "Moje kopie zapasowe";

restore
4. Wybrać z listy kopię zapasową, którą ma być przywrócna i kliknąć obok niej strzałkę w lewo;

restor2
5. Zadecydować, czy przywracana kopia zapasowa ma nadpisać aktualny stan aplikacji (MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z UTRATĄ NAJNOWSZYH DANYCH), czy też być reinstalowana w innym miejscu. Najpopularniejszym wyborem będzie nadpisanie aktualnego stanu aplikacji, po zabezpieczeniu najnowszych danych (powstałych po wykonaniu kopii zapasowej, która jest przywracana);

restr
6. Jeżeli została wybrana opcja:

a) nadpisania - zostanie wyświetlona lista plików oraz tabel bazodanowych, które będą nadpisane. Po zapoznaniu się kliknąć "Przywróć" na dole strony;

restor4

b) reinstalacji w innym miejscu - zostanie wyświetlony formularz podobny do instalacyjnego, należy wskazać ścieżkę instalacji (powinien to być nowy subkatalog folderu głównego domeny) i kliknąć "Przywróć" na dole strony;

7. Kopia zapasowa zostanie prawidłowo przywrócona.

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Instalacja oprogramowania na przykładnie Wordpressa

Installatron jest narzędziem, które pozwala szybko zainstalować wybrany przez użytkownika skrypt...

Wykonywanie kopii zapasowej instalacji Installatrona

Częste wykonywanie kopii bezpieczeństwa (backupów) jest kluczowe dla zapewnienia stabilności...

Zmiana hasła administratora do zainstalowanego skryptu z poziomu Installatrona

Installatron pozwala zmienić hasło administratora do zainstalowanego skryptu z poziomu...