Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Dodawanie darmowego, autoodnawialnego certyfikatu SSL do domen

RootLabs pozwala automatycznie z poziomu DirectAdmina wygenerować darmowy autoodnawialny certyfikat SSL dla posiadanych domen (Let's Encrypt). Posiadanie przez stronę certyfikatu SSL zwiększa jej bezpieczeństwo (szyfrowanie danych między klientem a serwerem) oraz wiarygodność (ikona "kłódki" przy adresie URL).

Żeby wygenerować darmowy autoodnawialny certyfikat należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Opcje Zaawansowane" kliknąć "Certyfikaty SSL";

sl
3. W wyświetlonym formularzu zaznaczyć drugą od góry pozycję i wybrać "Darmowy i automatyczny certyfikat od Let's Encrypt";

sls2
4. Uzupełnić wyświelone pola - wpisując adres email administratora domeny oraz zaznaczając domeny, dla których certyfikat ma być wystawiony (ważne jest zaznaczenie zarówno domeny podstawowej, jak i z przedrostkiem "www");
5. Kliknąć "Zapisz" na dole strony - certyfikat zostanie wygenerowany i dodany, domena będzie dostępna pod adresem "https://NASZADOMENA.pl".

slsl3

Certyfikat będzie odnawiał się automatycznie i nie są potrzebne w tym celu żadne działania.

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Dodawanie/usuwanie wskaźników domen

Wskaźniki domeny pozwalają na wyświetlanie tej samej zawartości na dwóch domenach, które są...

Ustawianie/usuwanie filtrów poczty emailowej

DirectAdmin pozwala ustawić filtry poczty przychodzącej i przez to chronić skrzynkę przed spamem....

Tworzenie/przywracanie kopii zapasowych

DirectAdmin pozwala na wykonywanie kopii zapasowej danych z serwera. Zalecane jest regularne...

Tworzenie kont poczty elektronicznej

DirectAdmin posiada intuicyjne funkcje, które pozwalają na zarządzanie kontami pocztowymi, które...

Tworzenie bazy danych MySQL

Wiele aplikacji webowych wymaga do prawidłowego funkcjonowania istnienia i dostępu do bazy danych...