Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Dodawanie darmowego, autoodnawialnego certyfikatu SSL do domen

RootLabs pozwala automatycznie z poziomu DirectAdmina wygenerować darmowy autoodnawialny certyfikat SSL dla posiadanych domen (Let's Encrypt). Posiadanie przez stronę certyfikatu SSL zwiększa jej bezpieczeństwo (szyfrowanie danych między klientem a serwerem) oraz wiarygodność (ikona "kłódki" przy adresie URL).

Żeby wygenerować darmowy autoodnawialny certyfikat należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Opcje Zaawansowane" kliknąć "Certyfikaty SSL";

sl
3. W wyświetlonym formularzu zaznaczyć drugą od góry pozycję i wybrać "Darmowy i automatyczny certyfikat od Let's Encrypt";

sls2
4. Uzupełnić wyświelone pola - wpisując adres email administratora domeny oraz zaznaczając domeny, dla których certyfikat ma być wystawiony (ważne jest zaznaczenie zarówno domeny podstawowej, jak i z przedrostkiem "www");
5. Kliknąć "Zapisz" na dole strony - certyfikat zostanie wygenerowany i dodany, domena będzie dostępna pod adresem "https://NASZADOMENA.pl".

slsl3

Certyfikat będzie odnawiał się automatycznie i nie są potrzebne w tym celu żadne działania.

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Edytowanie ustawień PHP

DirectAdmin pozwala ze swojego poziomu edytować podstawowe ustawienia PHP z pliku...

Resetowanie hasła do DirectAdmin

DirectAdmin posiada funkcję pozwalającą na zresetowanie hasła w razie jego zapomienia/zagubienia....

Zmiana hasła do DirectAdmin

DirectAdmin posiada funkcję zmiany hasła do konta. Dobre hasło jest podstawą bezpieczenego...

Tworzenie kont poczty elektronicznej

DirectAdmin posiada intuicyjne funkcje, które pozwalają na zarządzanie kontami pocztowymi, które...

Edytowanie kont poczty elektronicznej

Żeby zmienić hasło/limit konta pocztowego należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu...