Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Zmiana hasła do DirectAdmin

DirectAdmin posiada funkcję zmiany hasła do konta. Dobre hasło jest podstawą bezpieczenego korzystania z usług internetowych.

Warte odnotowania jest, że dobre hasło powinno składać się z co najmniej ośmiu znaków oraz zawierać małe, duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie powinno też wykorzystywać żadnych wyrazów ze słownika lub łatwych do powiązania z posiadaczem oraz być wykorzystywane w wielu miejscach (np. także do skrzynki mailowej). Zalecana jest zmiana hasła raz na miesiąc.

Żeby zmienić hasło należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. Wybrać zakładkę "Hasło" z górnego paska narzędziowego;

panel główny
3. W wyświetlonym formularzu wprowadzić w pierwszym polu swoje aktualne hasło, a nastęnie - w dwóch następnych polach - dwukrotnie wpisać to samo, nowe hasło. Standardowa zmiana hasła spowoduje także nadanie nowego hasła do głównego konta FTP (przesyłani4e danych na serwer) i głównego konta bazy danych - można temu zapobiec, odznaczając odpowiednie pola w formularzu.

zmiana hasła

4. Kliknąć przycisk "Wyślij". Zmiana hasła do DirectAdmin będzie miała skutek od następnego zalogowania, natomiast do bazy danych i FTP - natychmiastowy, co może spowodować konieczność aktualizacji danych w kliencie FTP lub skryptach bazodanowych.


Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Resetowanie hasła do DirectAdmin

DirectAdmin posiada funkcję pozwalającą na zresetowanie hasła w razie jego zapomienia/zagubienia....

Ustawianie/usuwanie autoresponderów (wiadomości urlopowe)

DirectAdmin posiada funkcję ustawiania tzw. autoresponderów, czyli maili wysyłanych do nadawcy...

Usuwanie bazy danych MySQL

Żeby usunąć bazę danych należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu głównym, w...

Zmiana domyślnych stron błędów Apache

DirectAdmin pozwala ze swojego poziomu edytować domyślne strony błędów Apache.INSTRUKCJA DLA...

Dodawanie/usuwanie wskaźników domen

Wskaźniki domeny pozwalają na wyświetlanie tej samej zawartości na dwóch domenach, które są...