Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Artykuły

 Dodawanie i usuwanie kontaktów w Zimbrze

Zimbra pozwala zarządzać w sposób efektywny kontaktami, przechowując dużą ilość infomacji i...

 Logowanie do Zimbry

Zimbra jest systemem pracy grupowej, najczęśniej wykorzystywana w celach mailowych. Żeby z niej...

 Obsługa kalendarza w Zimbrze - terminy, przypomnienia

Zimbra posiada wbudowany kalendarz, który pozwala na efektywne planowanie pracy i zadań - również...

 Tworzenie / zarządzanie listą zadań do wykonania

Zimbra pozwala na tworzenie wpisów o zadaniach do wykonania, ustalania przypomnień i...

 Ustawianie domyślnych podpisów pod wiadomościami

Zimbra pozwala ustawić domyślny podpis, który będzie dodawany do każdej tworzonej wiadomości....

 Ustawianie nazwy nadawcy wiadomości mailowych

Zimbra pozwala ustawić nazwę nadawcy wiadomości mailowych, jaka będzie wyświetlana odbiorcom...

 Wysyłanie / przekazywanie / odpowiadanie na wiadomości emailowe

Zimbra pozwala wysyłać bogate wiadomości emailowe, enkodowane w HTML, z załącznikami. Żeby wysłać...