Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Tworzenie bazy danych MySQL

Wiele aplikacji webowych wymaga do prawidłowego funkcjonowania istnienia i dostępu do bazy danych MySQL. DirectAdmin pozwala kompleskowo zarządzać bazami danych MySQL i użytkownikami tych baz.

Żeby utworzyć bazę danych MySQL należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Twoje Konto" kliknąć "Zarządzanie MySQL";

mysql

3. W wyświetlonym oknie użyć funkcji "Utwórz nową bazę danych";

mysql

4. Prawidłowo wypełnić formularz - wprowadzić nazwę bazy, którą chcemy utworzyć (musi być unikatowa), nazwę użytkownika (login) użytkownika bazy i dwukrotnie hasło użytkownika bazy*;

mysql

5. Kliknąć "Utwórz".* Warte odnotowania jest, że dobre hasło powinno składać się z co najmniej ośmiu znaków oraz zawierać małe, duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie powinno też wykorzystywać żadnych wyrazów ze słownika lub łatwych do powiązania z posiadaczem oraz być wykorzystywane w wielu miejscach (np. także do skrzynki mailowej).

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Logowanie do DirectAdmin

Dostęp do funkcji, które oferuje DirectAdmin wymaga uprzedniego zalogowania przy użyciu nazwy...

Dodawanie domeny do konta

DirectAdmin pozwala na obsługę wielu domen w ramach jednego, posiadanego konta. W celu jej...

Tworzenie przekierowań wiadomości mailowych

DirectAdmin pozwala na utworzenie przekierowań wiadomości emailowych na wskazany przez nas adres...

Tworzenie kont poczty elektronicznej

DirectAdmin posiada intuicyjne funkcje, które pozwalają na zarządzanie kontami pocztowymi, które...

Dodawanie/usuwanie wskaźników domen

Wskaźniki domeny pozwalają na wyświetlanie tej samej zawartości na dwóch domenach, które są...