Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Dodawanie domeny do konta

DirectAdmin pozwala na obsługę wielu domen w ramach jednego, posiadanego konta. W celu jej obsługi, należy ją dodać - przed zmianą adresów serwerów DNS.

Żeby dodać nową domenę do konta należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Twoje Konto" kliknąć "Konfiguracja domen";

domena

3. W wyświetlonym oknie użyć funkcji "Dodaj następną domenę";

domena

4. Prawidłowo wypełnić formularz - podać nazwę dodawanej domeny (bez "http://" lub "https://"), przydzielić odpowiednią ilość transferu (w GB) i pojemność dysku (w MB). Niezalecane jest odznaczanie pól "PHP Dostęp" i "CGI Dostęp", ponieważ uniemożliwi to uruchomienie wielu webaplikacji, które są oparte o działanie skryptów w języku PHP (np. Wordpress, Joomla!);

domena
5. Kliknąć "Utwórz".

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Tworzenie bazy danych MySQL

Wiele aplikacji webowych wymaga do prawidłowego funkcjonowania istnienia i dostępu do bazy danych...

Ustawianie/usuwanie autoresponderów (wiadomości urlopowe)

DirectAdmin posiada funkcję ustawiania tzw. autoresponderów, czyli maili wysyłanych do nadawcy...

Ustawianie/usuwanie filtrów poczty emailowej

DirectAdmin pozwala ustawić filtry poczty przychodzącej i przez to chronić skrzynkę przed spamem....

Usuwanie bazy danych MySQL

Żeby usunąć bazę danych należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu głównym, w...

Konfigurowanie oprogramowania przeciwspamowego (SpamAssassin)

SpamAssassin jest narzędziem pozwalającym na detekcję spamu i odpowiednie odprowadzanie go ze...