Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Dodawanie domeny do konta

DirectAdmin pozwala na obsługę wielu domen w ramach jednego, posiadanego konta. W celu jej obsługi, należy ją dodać - przed zmianą adresów serwerów DNS.

Żeby dodać nową domenę do konta należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Twoje Konto" kliknąć "Konfiguracja domen";

domena

3. W wyświetlonym oknie użyć funkcji "Dodaj następną domenę";

domena

4. Prawidłowo wypełnić formularz - podać nazwę dodawanej domeny (bez "http://" lub "https://"), przydzielić odpowiednią ilość transferu (w GB) i pojemność dysku (w MB). Niezalecane jest odznaczanie pól "PHP Dostęp" i "CGI Dostęp", ponieważ uniemożliwi to uruchomienie wielu webaplikacji, które są oparte o działanie skryptów w języku PHP (np. Wordpress, Joomla!);

domena
5. Kliknąć "Utwórz".

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Zmiana hasła do DirectAdmin

DirectAdmin posiada funkcję zmiany hasła do konta. Dobre hasło jest podstawą bezpieczenego...

Masowe dodawanie domen do konta

Funkcja masowego dodawania domen jest przydatna, gdy do naszego konta trzeba dodać ich wiele w...

Dodawanie darmowego, autoodnawialnego certyfikatu SSL do domen

RootLabs pozwala automatycznie z poziomu DirectAdmina wygenerować darmowy autoodnawialny...

Dostęp do historii logowań

DirectAdmin umożliwa przejrzenie historii logowań na konto - z podaniem adresu IP, daty i godziny...

Resetowanie hasła do DirectAdmin

DirectAdmin posiada funkcję pozwalającą na zresetowanie hasła w razie jego zapomienia/zagubienia....