Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Dodawanie domeny do konta

DirectAdmin pozwala na obsługę wielu domen w ramach jednego, posiadanego konta. W celu jej obsługi, należy ją dodać - przed zmianą adresów serwerów DNS.

Żeby dodać nową domenę do konta należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Twoje Konto" kliknąć "Konfiguracja domen";

domena

3. W wyświetlonym oknie użyć funkcji "Dodaj następną domenę";

domena

4. Prawidłowo wypełnić formularz - podać nazwę dodawanej domeny (bez "http://" lub "https://"), przydzielić odpowiednią ilość transferu (w GB) i pojemność dysku (w MB). Niezalecane jest odznaczanie pól "PHP Dostęp" i "CGI Dostęp", ponieważ uniemożliwi to uruchomienie wielu webaplikacji, które są oparte o działanie skryptów w języku PHP (np. Wordpress, Joomla!);

domena
5. Kliknąć "Utwórz".

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Konfigurowanie zadań cron (cyklicznie wykonywanych)

Cronjobs pozwalają na cykliczne wykonywane danego zadania na serwerze, bez konieczności ręcznego...

Konfigurowanie oprogramowania przeciwspamowego (SpamAssassin)

SpamAssassin jest narzędziem pozwalającym na detekcję spamu i odpowiednie odprowadzanie go ze...

Masowe dodawanie domen do konta

Funkcja masowego dodawania domen jest przydatna, gdy do naszego konta trzeba dodać ich wiele w...

Tworzenie kont poczty elektronicznej

DirectAdmin posiada intuicyjne funkcje, które pozwalają na zarządzanie kontami pocztowymi, które...

Tworzenie/usuwanie kont FTP

Konta FTP, służące do dostępu do transferowania plików na serwer, mogą być tworzone i usuwane z...