Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Dodawanie domeny do konta

DirectAdmin pozwala na obsługę wielu domen w ramach jednego, posiadanego konta. W celu jej obsługi, należy ją dodać - przed zmianą adresów serwerów DNS.

Żeby dodać nową domenę do konta należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Twoje Konto" kliknąć "Konfiguracja domen";

domena

3. W wyświetlonym oknie użyć funkcji "Dodaj następną domenę";

domena

4. Prawidłowo wypełnić formularz - podać nazwę dodawanej domeny (bez "http://" lub "https://"), przydzielić odpowiednią ilość transferu (w GB) i pojemność dysku (w MB). Niezalecane jest odznaczanie pól "PHP Dostęp" i "CGI Dostęp", ponieważ uniemożliwi to uruchomienie wielu webaplikacji, które są oparte o działanie skryptów w języku PHP (np. Wordpress, Joomla!);

domena
5. Kliknąć "Utwórz".

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Dodawanie/usuwanie wskaźników domen

Wskaźniki domeny pozwalają na wyświetlanie tej samej zawartości na dwóch domenach, które są...

Zmiana domyślnych stron błędów Apache

DirectAdmin pozwala ze swojego poziomu edytować domyślne strony błędów Apache.INSTRUKCJA DLA...

Zmiana hasła do DirectAdmin

DirectAdmin posiada funkcję zmiany hasła do konta. Dobre hasło jest podstawą bezpieczenego...

Konfigurowanie usługi catch-all

DirectAdmin pozwala na skonfigurowanie usługi catch-all. Dokonanie konfiguracji pozwala na...

Tworzenie przekierowań wiadomości mailowych

DirectAdmin pozwala na utworzenie przekierowań wiadomości emailowych na wskazany przez nas adres...