Login

Nie wylogowuj mnie

Register

Nie masz konta? Kliknij aby zarejestrować.

Dodawanie domeny do konta

DirectAdmin pozwala na obsługę wielu domen w ramach jednego, posiadanego konta. W celu jej obsługi, należy ją dodać - przed zmianą adresów serwerów DNS.

Żeby dodać nową domenę do konta należy:
1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;
2. W menu głównym, w zakładce "Twoje Konto" kliknąć "Konfiguracja domen";

domena

3. W wyświetlonym oknie użyć funkcji "Dodaj następną domenę";

domena

4. Prawidłowo wypełnić formularz - podać nazwę dodawanej domeny (bez "http://" lub "https://"), przydzielić odpowiednią ilość transferu (w GB) i pojemność dysku (w MB). Niezalecane jest odznaczanie pól "PHP Dostęp" i "CGI Dostęp", ponieważ uniemożliwi to uruchomienie wielu webaplikacji, które są oparte o działanie skryptów w języku PHP (np. Wordpress, Joomla!);

domena
5. Kliknąć "Utwórz".

Czy ten artykuł był pomocy?

 Print this Article

Zobacz również

Konfigurowanie usługi catch-all

DirectAdmin pozwala na skonfigurowanie usługi catch-all. Dokonanie konfiguracji pozwala na...

Edytowanie kont poczty elektronicznej

Żeby zmienić hasło/limit konta pocztowego należy:1. Zalogować się do panelu DirectAdmin;2. W menu...

Zmiana domyślnych stron błędów Apache

DirectAdmin pozwala ze swojego poziomu edytować domyślne strony błędów Apache.INSTRUKCJA DLA...

Dodawanie darmowego, autoodnawialnego certyfikatu SSL do domen

RootLabs pozwala automatycznie z poziomu DirectAdmina wygenerować darmowy autoodnawialny...

Tworzenie bazy danych MySQL

Wiele aplikacji webowych wymaga do prawidłowego funkcjonowania istnienia i dostępu do bazy danych...